Sme tu pre Vás!

volajte

038 / 760 00 86
0915 647 734

mailujte

info@bito.sk

Mám záujem o bližšie informácie

Kontaktujte ma

Presné plánovanie a projektovanie je predpokladom pre bezproblémovú realizáciu konceptu skladovania. Pred samotnou realizáciou projektu je nutné zohľadniť mnoho detailov:

Presné premeranie budovy zabraňuje vzniku prekvapení pri montáži. Pracovníci spoločnosti BITO boli na to špeciálne vyškolení.

Pomocou najmodernejších programov sa vytvoria potrebné výkresy pôdorysu a prierezu celých projektov, ako aj jednotlivých komponentov regálov zákazníkov. Oddelenie statiky spoločnosti BITO samozrejme preskúša každú konštrukciu regála, či má správnu funkčnosť a stabilitu. Až keď ste spokojní s vyhotovením regálovej zostavy, prichádzajú konštrukčné diely do výroby.

Každá firma, ktorá stojí pred úlohou prispôsobiť skladovacie zariadenie zmeneným požiadavkám zisťuje, že voľba vhodného regálového systému vyžaduje najvyššiu možnú mieru prípravy.

Pred správnym rozhodnutím je nutné zodpovedať na mnohé otázky, napr.:

Za účelom zodpovedania na tieto otázky spoločnosť BITO analyzuje spolu so zákazníkom štruktúru zásob. Výsledok tejto analýzy projektové oddelenie spoločnosti BITO prevedie na logický koncept skladovania. Stredobodom celkového konceptu je pritom vždy hospodárnosť riešenia.